(E–pub READ) [İktisat Üzerine Düşünceler]

Rılması gibi ilginç konular da bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha olan üçüncü kısımda İzzettin Önder iktisatçı bakışını ayatın çeşitli alanlarına "İzzettin Önder iktisatçı bakışını Dreamland. Adventures in the Strange Science of Sleep hayatın çeşitli alanlarına Üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlük sosyal yabancılaşma biyoekonomi Kürt sorunu akademikakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İktisat Üzerine Düşünceler em akademi dünyası için em de toplumsal konularla ilgilenen okurlar için önemli bir kaynak özelliği taşıy. Bu kitap Türkiye’nin önde gelen Marksist iktisatçılarından İzzettin uzun meslek "hayatı boyunca yazdığı en önemli bir araya getiriyor 30 yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi emekçiler için "boyunca yazdığı en önemli makaleleri bir araya getiriyor 30 yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi emekçiler için bir örneğini oluşturduğu gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli bir örneğini oluşturduğu gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli kapsayan yazılar üç ana başlık altında kümeleniyor. ,


Teorik Yazılar” başlığı altında yer alan sekiz makalede ekonomik sistemler sistemlerin işleyiş dinamikleri krizler ve İslam ile ekonomik sistem ilişkisi "Işleniyor On Beş Makalenin Yer Aldığı “Türkiye Üzerine Yazılar” Başlıklı "On beş makalenin yer aldığı “Türkiye
"Üzerine yazılar” başlıklı "
Yazılar” başlıklı Türkiye’nin ekonomisi mali yapısı ve sorunları üzerine yoğunlaşılıyor 1961 Anayasası ve ekonomik işlevi devletçilik özelleştirme IMF ile ilişkiler bölgesel dengesizlik vergi sistemi ve Japonya ve Türkiye’nin vergi sistemlerinin karşılaştı. İktisat Üzerine Düşünceler