Free E–pub (Arthur Schopenhauer Ein philosophischer Weltbürger) AUTHOR Robert Zimmer

Lub ta rahvusvaheliselt nim loetud saksa filosoofide hulka ning tema mõju uusaja filosoofiale teaduslikule maailmavaatele ja psühholoogiale on vaieldamatu Robert snd 1953 õppis ning tema uusaja filosoofiale teaduslikule maailmavaatele ja psühholoogiale on vaieldamatu Robert Zimmer snd 1953 õppis ja anglistikat Pärast pedagoogilist tegevust Düsseldorfi ja Berliini ülikoolis lab praegu vabakutselise publitsistina Berliinis Temalt on ilmunud «Das grosse Philosophenportal?. ,


Lähtunud alguses Kanti filosoofiast arendas Arthur Schopenhauer 19 saj saksa filosoofiat dasi ning tõi Selle Oma Elegantses Ja Kõigile oma legantses kõigile keeles välja akadeemilisest «elevandiluutornist» Ta oli üks simesi globaalseid mõtlejaid kes ühendas lääne filosoofia Ja Idamaised Tarkused Ning idamaised tarkused ning seega üks modernismi teerajajaid Vastupidi üldlevinud kujutl. Usele polnud Schopenhauer sugugi misantroobist rak kes vestles oma puudliga nagu inimesega – tal olid laialdased kultuurihuvid ja ta suhtles oma kitsa
*seltskonnaga ta oli *
Ta oli kirjanik ja kosmopoliitiline mõtleja ning tegeles väga laia teemadespektriga Mis Haaras Filosoofia Kõikide Alaliikide haaras filosoofia kõikide alaliikide ka kirjandust loodusteadusi ja idamaade mõttemaailma Tänapäeval kuu. Arthur Schopenhauer Ein philosophischer Weltbürger