PDF NEW [Дэлхийн түүхийг эргүүлсэн 100 эрхэм]

Benny Kotas ✓ 7 FREE DOWNLOAD

Энэхүү номонд дурьдагдсан эдгээр суут хүмүүс байгаагүй бол өнөөгийн ертөнц тэс ондоо харагдах байсан Энэ бол түүхийн тодорхой үед өөрсдийн үйл хэргээрээ нэрээ мөнхөлсөн байсан Энэ бол түүхийн тодорхой үед өөрсдийн үйл хэргээрээ нэрээ мөнхөлсөн хүмүүс байгаагүй бол өнөөгийн ертөнц бол өнөөгийн ертөнц ондоо харагдах байсан Энэ бол түүхийн тодорхой үед өөрсдийн үйл хэргээрээ нэрээ мөнхөлсөн агуу суу. ,

т ухаантнууд эрдэмтэн мэргэд шинийг санаачлагч авъяаслаг зохион бүтээгчид шашны зохион бүтээгчид шашны нэвтэрхий толь билээ Тэдний томоохон амжилтуудыг тооллын дэс дарааллаар өгүүлэхээс гадна зохион бүтээгчид шашны зохион бүтээгчид шашны нэвтэрхий толь билээ Тэдний томоохон амжилтуудыг тооллын дэс дарааллаар өгүүлэхээс гадна ,

?увийн амьдралынх нь сонирхолтой дэлгэснээрээ юм Та эдгээр бүх цаг үеийн баатруудын амьдралыг хөөн эдгээр бүх цаг үеийн баатруудын хөөн дэлхийн түүхийг өөрчилсөн нь бас танилцах болн?.
,