DOWNLOAD (Sosyoloji Başlangıç Okumaları) AUTHOR Anthony Giddens


Sosyoloji Başlangıç Okumaları

free read ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF î Anthony Giddens

N en belirgin koşuludur Anthony GiddensÇağdaş sosyolojinin en önemli isimlerinden Anthony Giddens tarafından hazırlanan bu kitap sosyolojiye giriş niteliği de taşıyan kapsamlı ve çekici metinlerden kitap sosyolojiye niteliği de taşıyan kapsamlı ve ilgi metinlerden Toplumsal alanda karşılaştığımız pek çok olguyu Sosyoloji insanın yaşamıyla ilgilenen geniş kapsamlı bir alandır İnsanlar başkalarıyla toplumsal bağları olmadan çocuk olarak gelişemez ya da yetişkin varlıklarını sürdüremezler Bu nedenle kapsamlı bir alandır İnsanlar başkalarıyla toplumsal bağları olmadan çocuk olarak gelişemez ya da yetişkin olarak varlıklarını Bu nedenle insanlar bir topluma aittir ve toplum insanın var olabilmesini. .
Lobal trendlerin toplumsal yaşamımıza etkilerini sosyolojinin kendine özgü bakış açısıyla irdeliyor Yirmi Bir Temel Başlıktan "Oluşan Başlıktan Oluşan Başlangıç Okumaları çağdaş Sosyolojik Düşünce üzerine Bilgi "başlıktan oluşan Başlangıç Okumaları çağdaş sosyolojik düşünce üzerine bilgi isteyen herkes için temel bir niteliğin. .