[Erbain AUTHOR İsmet Özel] EBOOK NEW


Crazy Love eMa yar mas i in okudum Hayat mda ba ma daha k t ne gelebilir diye d nd m y llarda kafama d t i te Daha k t gelebilir DTabii o zaman pek anlamad m 4 y l sonra do um g n mde hediye geldi Haydaaa Neysefendim ba lad k okumaya G zel ve karma k diye tan mlayabilirim Baz iirlerine ger kten vurgunum Erbain den nce Cellad ma G l mserken i okumu tum A inay m o una Kendi sesiyle kaydettiklerini dinleye dinleye de zber yapm z Bir s re sonra daha kolay gelmeye ba lad ama hala tam anlam yla kavrayamad m yerleri ok fazla zel bana hep Albert Camus ile Sartre gibi Dostoyevski ile Hz Ali ortas nda gelmi tir Her okudu um kitab nda bir Frans z seriymi gibi d n yorum Evet thilal sanc lar bu diyesim geliyor Anla lmamaya al mak onu farkl k l yor san r m Vars n zel i de anlayamayal m Genciz l mle paslanm bulmu uz sesimizi Daha #ne olsu. Tan sakınmaya vaktim olmadıDurmadan bir beyaz aygırla taşardım #olsu. Tan sakınmaya vaktim olmadıDurmadan bir beyaz aygırla taşardım göllerden Bir gebe kısrakla kaçardım derin ormanlaraGüneşin zekasıyla doymak class="4c442fd623bbac6d0bafd925292571da" style="color: #66CCCC; 17px;">Isterdim Kaba Solgun Kağıtlar Kaba solgun kağıtlar şehrin insanı banaKitabın İçinde. .


T rkiye nin n iyi airi olarak oradas n demek ki Her ye ra men mutlu olmal s n nk fkeni ve her Eyini Elik Gibi Parlak G elik gibi parlak g sa lam m sralar halinde birbiri arkas na i leyebiliyorsun Bir ok gen adam bir ok sevgili k z senin m sralar nla bilenerek silahlanacak En umutsuz zamanlar nda senin m sralar n onlar n y re ine k serpecek stanbul daki Toplum Polisi kararg h n n da duvarlar na yazd klar gibi daha bir ok h crelerin duvarlar n onlarla donatacaklar Ya ad m z hayat n karga al ndan kar p getirdi in p r l p r l iirler bir silah gibi #Elden Ele Dola Acak Yiye #ele dola acak yiye zele namusluya olan inanc m z peki tirecekMu ta askerlik yapan smet zel Ataol Behramo lu ndan 1969 iir kitaplar n n oldu u raf ma bakarken Black Heart, Red Ruby elim hep sana gidecek san r mBir arkada da yle demi ne hakl Oy verme hakk nlde bulundurmak Ya amay bileydim yazar m Bu kitapta şairin kırk yaşına kadar yazıp yayınladığı; Geceleyin Bir Koşu 1966 Evet İsyan 1969 Cinayetler Kitabı 1975 Celladıma Gülümserken 1984 adlı kitaplarında ve bazı dergilerde yer alan şiirlerinin tümü bulunma.

Read & Download Erbain AUTHOR İsmet Özel

Lazy Brunch Inky Johnson: An Amazing Story of Faith and Perseverance Oahspe
,
Erbain AUTHOR İsmet ÖzelD
*m hi iir *
hi iir ne i do urarak iir kitab bitirmek Karl Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyand rmak iirini kitab okumay d nm yorsan z da bulun okuyun bence #ok tkileyiciydi Siirlerin rengini secemedim Yani her airin bir rengi vard r onun da kendine zg #etkileyiciydi Siirlerin rengini secemedim Yani her airin bir rengi vard r onun da kendine zg rengi varolmal Ben hissedemedim Elbet bir hinlik vard r seni sevi imde ok air okudum hi birinin dizelerini mezar ta ma kendi llerimle yazmay arzulamad m Ba ka ne s yleyeyim ne s ylenebilir smet zel air bir zamanlar k rk ndayd New Plant Parent: Learn the Ways of Plant Parenthood ehre muhalif da lara hasret ba hep g ky z nde kravatl bir ma lup Hayat trafi inin hararetli yolcusu Sollamay sevenmniyeti daha ok seven s zde s rg n Mataras ndaki tuzlu su ile uzun yola h k ml yken k sa yoldan rahata Dreaming Me: An African-American Woman's Buddhist Journey erme tela na mayil modern Samsa bir nevi air haz r ol Rahat yok Oy verme hakk nlde bulundurmak Erbain i ilk kez lisede kitap oku. KtadırArka KapakBen ne büyük bir dalgınlıkla bakmış olmalıyım ki hayataGörmedim orda çinko damlar ve plastik sürahilerin tanrısınıYerimi yadırgadım Yerim olmadı zaten kendi mezarımdan başkaÇılgının biri sanılmak.